Friday, April 11, 2008

IZASLA JE IZ STAMPE "ENCIKLOPEDIJA ARHITEKTURE 3. I 4."

Iz štampe su izašle dve nove knjige:

„Slobodan Maldini: ENCIKLOPEDIJA ARHITEKTURE – TOMOVI 3. I 4. – LIČNOSTI I DELA“

Knige predstavljaju značajan nastavak edicije „Enciklopedija arhitekture, tomovi 1. i 2.“ i obuhvataju biografije i najpoznatija dela svetski poznatih arhitekata, dizajnera, skulptora i grafičkih dizajnera počev od prapočetaka arhitekture pa do XXI veka.

Tomovi 3. i 4. sadrže biografije preko 1750 ličnosti sa preko 35.000 ilustracija u boji, u rasponu prezimena od slova A do slova L.

Knjige su štampane u punom koloru, na kvalitetnoj kunstdruk hartiji i ukoričene su u tvrdom povezu. Dimenzije knjiga su 24/29 cm.

Štampanje knjiga omogućili su: Skupština grada Beograda, preduzeće „Alumil srb“ i preduzeće „N system G“.OPIS I SADRŽAJ DELA:

Arhitekta Slobodan Maldini je autor i priredjivač edicije „Enciklopedija arhitekture.“ Ovaj kapitalan projekat, Maldini je započeo da radi 1998. godine, po pozivu i uz inicijalnu stručnu podršku Srpske akademije nauka, da bi 1999. uz saglasnost SANU, ceo projekat nastavio da radi sam.

Godine 2004. izdao je kao samostalni izdavač prvi i drugi tom edicije. Ova dva toma sadrže preko 30.500 terminoloških jedinica i preko 6.000 ilustracija na 1650 stranica: tom I A-N (860 str.), tom II N-Ž (790str.).

Knjiga predstavlja na sadržajan i jezgroviti način opisane i slikama izražene pojmove iz oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna, enterijera, opšte umetnosti, zgradarstva, arhitektonskih i gradjevinskih konstrukcija i ostalih srodnih oblasti.

Svi pojmovi su obradjeni u svom savremenom značenju, a istovremeno u istorijskom razvojnom smislu, a klasifikovani su po abecedi.

NA BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA 2004. OVO DELO JE DOBILO NAGRADU ZA IZDAVAČKI PODUHVAT GODINE 2004. U SRBIJI I CRNOJ GORI

NA XXVII SALONU ARHITEKTURE U BEOGRADU 2005. KNJIGA JE DOBILA NAGRADU SALONA ZA NAJBOLJE IZDANJE NA POLJU ARHITEKTURE U PERIODU 2004. – 2005. GODINE

Prva dva toma, medjutim, ne predstavljaju završenu celinu. U njima nisu obradjivane biografije značajnih ličnosti, već su analizirani stručni pojmovi na polju arhitekture i srodnih umetnosti.

III i IV tom „Enciklopedije arhitekture“ zaokružuju celinu edicije i dopunjavaju je biografijama značajnih ličnosti na području arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, dizajna, enterijera, vajarstva, hortikulture i srodnih disciplina na polju kulture.

Ovako koncipirani, tomovi III i IV predstavljaju logičan nastavak edicije „Enciklopedije arhitekture“. To je jedinstveno delo enciklopedijskog tipa, savremenog preloma, izuzetno bogato ilustrovano fotografijama u boji, sa preko 35.000 ilustracija.

Predstavljene su biografije ličnosti kroz celokupnu istoriju umetnosti, od nastanka same arhitekture pa do danas, podrazumevajući najznačajnija imena svih istorijskih umetničkih perioda, kao na primer: starog Egipta, antičke Grčke i Rima, renesanse, baroka, klasicizma, moderne arhitekture, postmoderne arhitekture, pa sve do predstavnika savremenih tendencija u arhitekturi, uključujući svetski već afirmisane umetnike najmladje generacije.

Kriterijumi za unošenje ličnosti u enciklopediju su medjunarodno prihvaćeni i priznati: predstavljene su one ličnosti koje imaju svoje potvrdjeno mesto u svetskoj istoriji umetnosti i kulture, bez obzira na zemlju iz koje potiču ili drugi geografski ili istorijski činilac. Namera je da se uskladjenim tekstom i slikama, na objektivan i sistematizovan način, predstave najznačajniji nosioci svetske kulture na polju arhitekture i srodnih umetnosti, zajedno sa njihovim najznačajnijim delima. Takodje, obim predstavljanja pojedinih ličnosti je uskladjen sa njihovim značajem i mestom u istoriji kulture i umetnosti koje je opšteprihvaćeno i potvrdjeno u svetskoj istoriji kulture.

Obzirom da je predmet analize i obrade arhitektura - umetnost čija je najznačajnija karakteristika vizuelnost, knjige sadrže izuzetno bogat fotografski ilustracioni materijal: u tomovima III i IV koji obuhvataju područje od slova A do slova L objavljeno je preko 35.000 ilustracija u boji, što ne postoji ni u jednom izdanju ovoga tipa u svetu.

Takodje, nigde do danas u jednom delu, u rasponu tomova III do VI nije celovito obuhvaćen broj od preko 3.500 biografija ličnosti sa područja arhitekture i srodnih oblasti umetnosti, što je još jedna posebna karakteristika ove Enciklopedije.

Zajedno sa tomovima I - II, a potom i V – VI biće to najcelovitije i najdetaljnije delo ove vrste uopšte uradjeno i izdato do danas u svetu.

Knjige su prevashodno namenjene sledećim ciljnim grupama: arhitektima, urbanistima, enterijeristima, dizajnerima, prostornim planerima, istoričarima umetnosti, tehničkim licima iz oblasti arhitekture i gradjevinarstva, javnim gradskim institucijama i zavodima, te obrazovnim ustanovama srednjeg i visokog školstva iz predmetnih oblasti, kao i opšte obrazovanim pojedincima ljubiteljima i poštovaocima umetnosti i, posebno, arhitekture. Knjiga je namenjena svim generacijama čitalaca. Posebno, namenjena je studentima: arhitekture, primenjenih umetnosti i dizajna, likovnih umetnosti, gradjevine, istorije umetnosti i dr.

Slična stručna publikacija, ovakvog obima i sadržaja, a posebno na našem govornom području, nije napravljena do danas, tako da je ovo jedinstven izdavački poduhvat, čiji će se efekti superponirati tokom dugog vremenskog perioda.

Prilikom rada na Enciklopediji, autor se u svojim istraživanjima, odabiru gradje i analizama prvenstveno oslanjao na bogato iskustvo i tradiciju sličnih izdanja na srpsko-hrvatskom, anglo-saksonskom, nemačkom i francuskom govornom području, uz korišćenje svih postojećih raspoloživih stručnih izvora kod nas i u svetu.

„Enciklopedija arhitekture“, tom I-IV, predstavlja do sada najcelovitije delo iz ove stručne, umetničke i kulturne oblasti koje je napisano na srpskom jeziku.

Publikacija predstavlja plod prikupljanja gradje, istraživanja i njene obrade tokom desetogodišnjeg rada autora.

RECENZIJE EDICIJE:

O prva dva toma „Enciklopedije arhitekture“, napisali su izuzetno značajne komentare direktori i urednici svetski poznatih kuća:

„Thames and Hudson Ltd.“, High Holborn, London; Lucas Dietrich, architecture editor: „...neverovatan mamutski posao (mammoth job)...odavno mi u ruke nije dopala ovakva knjiga... naša izdavačka kuća dobija dnevno preko 2.000 tekstova knjiga, medjutim, ovakvu knjigu do danas nismo imali...“

„The Japan architect Co., Ltd.“, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo; Chie Abe, chief editor: „...nismo ni pretpostavili da će nam stići knjiga ovog kvaliteta i obima... ovo je zaista kapitalno delo... iskreno čestitamo!“

„China editors“, Shangai, – „...ukoliko budete imali izdanje na engleskom jeziku, obavezno nam ga ponudite...“

i dr.

Za ediciju „Enciklopedija arhitekture“ recenzije su dali: prof. dr. Jerko Denegri, akademik prof. Ivan Antić, prof. dr. Ranko Radović, akademik prof. Milan Lojanica, akademik prof. Mihajlo Mitrović, a o ediciji su pisali: Milan Vlajčić, kritičar i publicista, mr. Bojan Kovačević, arhitekta i mnogi drugi.

Izvod iz recenzije prof. dr. Ranka Radovića:

"Arhitekta Slobodan Maldini uradio je sâm jedan sizifovski projekt koji decenijama nije uradila niti jedna stručna ili naučna institucija u nas - REČNIK ARHITEKTURE. Istina, nikad nije prestajala svest da je arhitekturi i arhitektima ovde neopohodan jedinstveni terminološki pregled, enciklopedijski sredjen i sistematizovan. Pokušaja je bilo. Nisu nikada završeni. Sada je taj džinovski zadatak okončan naporom jednog zaljubljenika u arhitekturu i njene reči, u pojmove i njihovo tumačenje, u tolike rečnike arhitekture i usamljene glosare. Terminološka celovitost i ilustracije koje prate ovo delo liče, kao kod Borhesa na „rajsko polje“, gde se reči pretvaraju u kuće, a prostor počiva, izmedju ostalog, na mudrosti i na znanju.“

Izvod iz recenzije akademika prof. Ivana Antića:

" Enciklopedija arhitekture i urbanizma autora arh. Slobodana Maldinija je prvi naš naučni poduhvat da se pojmovi, koji proističu iz raznih jezičkih područja, a odnose se na polje arhitekture i urbanizma, sistematizuju i definišu...

...Moje duboko uverenje je da će ova knjiga biti od velikog značaja na polju arhitekture i kulture uopšte, kao i podizanja ukupnog nivoa arhitektonskog znanja kod nas...

...Knjigu preporučujem širokom sloju čitalaca: ljubiteljima arhitekture, arhitektima, studentima arhitekture i umetnosti uopšte, urbanistima, dizajnerima, prostornim planerima, a posebno kritičarima na polju arhitekture i umetnosti, kojima će enciklopedija dati doprinos ka jasnijem izražavanju i sagledavanju ovog širokog ali značajnog kulturnog polja."

Izvod iz recenzije prof. dr. Jerka Denegrija:

„Ilustrovana enciklopedija arhitekture i urbanizma autora Slobodana Maldinija sadrži preko 30.500 jedinica, uz oko 6.000 crno-belih ilustracija, iz oblasti navedenih u naslovu knjige, obradjenih po principu: definicija pojma, utvrdjivanje cilja, interdisciplinarnost i dr. U knjizi arhitektura se tretira prvenstveno kao umetnost i tekovina istorije kulture, ali se ne zapostavlja tesna povezanost arhitekture i urbanizma uz sve za ove oblasti relevantne naučne discipline. Pojmovi su obradjeni sažeto i jasno, povremeno kada pojedini pojam to zahteva i sa širim objašnjenjima, no uvek su pisani stručno, na osnovu utvrdjenih znanja iz temeljne istorijske i teorijske literature za oblasti kojima se enciklopedija bavi...

...Treba istaći da slična publikacija, ne samo kao delo domaćih autora nego ni u prevodu kod nas ne postoji i da je to osnovni i dovoljni razlog u prilog objavljivanju ove izuzetno korisne knjige koja će zbog svoje višestruke upotrebljivosti biti namenjena zainteresovanim stručnim krugovima (profesionalcima i studentima iz oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna, umetnosti i istorije umetnosti, novinarstva i dr.), ali i širokoj kulturnoj javnosti. Iz svih tih osnovnih razloga, da se ostali dodatni ovom prilikom ne navode, trebalo bi maksimalno podržati ogromni trud autora i vrednost njegovog obavljenog rada, te se u cilju realizacije ovog u našem izdavaštvu jedinstvenog poduhvata ovom projektu u vidu pozitivne recenzije daje bezrezervna podrška.“

Izvod iz Preporuke prof. dr. Jerka Denegrija:

„Enciklopedija arhitekture je jedinstveni poduhvat u kojemu se istovremeno sažeto i pristupačno širem krugu čitalaca, ali i potpuno kompetentno i namenjeno stručnoj javnosti obradjuje mnoštvo jedinica sa područja arhitekture, urbanizma, dizajna i primenjene umetnosti. Sve ove oblasti posmatrane su kako iz istorijske perspektive, tako i iz njihovih savremenih pojava, kao tekovine kulture i kao funkcije praktičnog života. Zadivljuje već sama činjenica da je ovakav obimni posao uspela da obavi jedna osoba i upravo zahvaljujući tome postignuta je potrebna ravnoteža u načinu obrade raznorodnih pojmova i fenomena. Ne samo u našoj sredini, dosad slični poduhvat nije obavljen, već samo to bio bi dovoljno opravdani razlog da ova edicija bude smatrana izuzetnim podvigom...“

Izvod iz recenzije arhitekte mr. Bojana Kovačevića:

...“Enciklopedija arhitekture“ daruje nas onom vanvremenskom, ili je možda bolje reći – jednovremenskom, nevremenovanom slikom sveta gradjenja koju svakodnevno očekujemo i od svake obične kuće koja se gradi ili tek zamišlja. Na prvi pogled nije uopšte jasno ni kako je Maldini uspeo da sačini ovakvu knjigu niti kada je to uradio... ceo poduhvat se preinačuje u storiju koja deluje potpuno romantičarski i nestvarno.

...njegova izuzetna knjiga je zapravo unekoliko okasneli rezultat pristupa arhitekturi koji je, u Beogradu od početka osamdesetih naovamo, zastupala i provodila arhitektonska grupa MEČ kojoj je i sam Maldini pripadao, kao i manji krug arhitekata oko nje, ali u prestonici nikad sa velikom podrškom zvaničnih arhitektonskih asocijacija i institucija. Reč je o nedvosmislenom shvatanju arhitekture kao dela kulture u okviru kojeg je takozvano projektovanje samo jedna od disciplina. Maldinijeva „Enciklopedija“, vrlo je moguće, biće i ubuduće tretirana kao sam vrhunac svega što je jedna grupa znalaca i zaljubljenika radila.

...Pojava ove i ovakve knjige na srpskom jeziku i u maloj zemlji sa često istrajno traljavim institucijama i sa, hvala bogu, dovoljnim brojem „pozitivno čudnih“ individua, kazuje da je jedan enormni i davni zadatak obavljen. To što ga nisu obavili oni kojima je godinama poveravan i finansiran već neko ko je sebi sam zadao ceo projekat i izvršio ga na superioran način, pokazuje jednu i stalnu i neregularnu, spasavajuću partizanštinu koja, daleko od komunističkih relacija, ponekad izbavlja našu kulturu od predaje i pasivnosti.“

Akademik prof. Mihajlo Mitrović je napisao:

“Priznanje Salona za najbolju arhitektonsku publikaciju u prošloj godini dobio je arhitekta Slobodan Maldini za svoju “Enciklopediju arhitekture”, veliko dvotomno delo enciklopedijskog formata na 1650 strana bogato ilustrovano sa nekoliko hiljada crteža od kojih je jedan deo crtao sam autor… Radi se o samotnjačkom, samofinansirajućem, samoizdatskom poduhvatu bez presedana kod nas i daleko šire. Posao koji normalno i uobičajeno godinama rade institucije, naučni kolektivi, veliki misaoni i tehnički aparat, najvećma sa državnom potporom, uradio je, za samo šest godina, samo jedan čovek – pregalac…

...Zapažen još kao mlad arhitekta u grupi „Meč“, Maldini se jedno vreme izgubio sa scene. I dok je okolina počela da ga zaboravlja iz asketske osame, posle silnog danonoćnog rada, blesnuo je tamo gde ga niko nije mogao očekivati. Manijačkom posvećenošću svom pozivu, hazarderski, va bank, seo je za radni sto i takoreći šest godina jurio rulet ne videći kraja svom ulogu... Preveo je sam šest pozamašnih knjiga sa više jezika, kao podlogu za osnovnu gradju. Prevrnuo je sve što postoji u našoj leksikografiji. Sve sam slagao, skenirao, prelamao, ilustrovao...

...Srpska kultura, bez ikakve zasluge društva, dobila je kapitalno delo vredno najvećeg stručnog i ljudskog poštovanja.”

Milan Vlajčić, kritičar i publicista, je napisao:

„Na nedavno održanom Beogradskom sajmu knjiga, najviše priznanje Sajma, nagrada za izdavački poduhvat godine, pripala je zamašnoj, dvotomnoj knjizi na blizu dve hiljade stranica, "Leksikonu arhitekture" autora i izdavača u jednoj ličnosti, arhitekte Slobodana Maldinija. Prvi put u istoriji ovog priznanja dogodilo se da bude nagradjen leksikografski i izdavački trud samo jednog čoveka. Obično iza nagradjenih dela stoji neka poznatija izdavačka kuća, ali ovog puta se desio presedan i to je izazvalo pravu pometnju.“

Dr. doc. Ljiljana Vukajlov je napisala:

„Enciklopedija arhitekture“ rad je autora, priredjivača i samostalnog izdavača arh. Slobodana Maldinija, nastao u periodu 1998-2006. Uz sakupljanje, analiziranje, sistematizovanje i opisivanje pojmova autor je istovremeno uporedjivao prikupljenu gradju sa savremenim svetskim dostignućima i enciklopedijama arhitekture...

...Autor Slobodan Maldini, arhitekta iz Beograda, školovao se u Beogradu i Vićenci. Od 1981. član je grupe MEČ, a od 1984. ULUPUDS-a. Predstavlja jednog od najranijih protagonista postmodernog pokreta u arhitekturi nekadašnje Jugoslavije. Učesnik je brojnih izložbi i dobitnik više nagrada za svoje arhitektonske projekte. Bavi se pedagoškim radom kao predavač na novosadskom univerzitetu.“

No comments: