Wednesday, June 25, 2008

Tri izdavačka poduhvata: Mihajlo Mitrović, "Politika, 20.06.2008."

Tri izdavačka poduhvata

„Enciklopedija arhitekture" Slobodana Maldinija, „Sudbina doktrina" Aleksandra Milenkovića i „Nova paradigma u arhitekturi" Čarlsa Džemsa su značajne knjige iz tri različite programsko izdavačke sfere

Tri izdavačka poduhvata
Naslovne strane knjiga

Donedavno su knjige iz oblasti arhitekture bile retkost, a kada se za vreme sankcija građenje svelo na neznatnu meru, odvažila se pisana reč i počela, više nego ranije, da se pojavljuje u umnoženim arhitektonskim knjigama i revijama. Danas se neretko i u kratkim razmacima pojave obimne i značajne knjige i aktuelni prevodi iz strane literature, tako da je uspostavljena zadovoljavajuće knjiška berza gotovo iz svih oblasti arhitekture.

Nedavno su se pojavile tri vrlo značajne knjige iz tri različite programsko-izdavačke sfere. Prva je pravo leksikografsko čudo. U našoj neuređenoj, stihijnoj, nacionalnoj leksikografiji poznatoj po započinjanju, nezavršavanju, pojavio se treći i četvrti tom, od planiranih osam, „Enciklopedije arhitekture" autora i izdavača arhitekte Slobodana Maldinija. Jedan samotnjak bez redakcijskih odbora i saradnika, bez finansijera i podrške države u roku od tri godine (posle objavljivanja prvog i drugog toma nagrađenih 2004. godine za izdavački poduhvat na Sajmu knjiga u Beogradu) sada objavljuje treći i četvrti tom velikog formata sa 1.750 leksikografskih jedinica i 35.000 fotografija! Događaj bez presedana, koji nikakve velike kuće sa bataljonima saradnika elektronskih pomagala i uhodanim bankarskim novcem neće moći da prevaziđu. Podvig na ivici realnog i zbog toga nedovoljno poštovan u našoj leksikografskoj letargiji i anemiji. Od sada će svakom obrazovanom čoveku, svakom studentu arhitekture i umetnosti, malim i velikim arhitektima u svakom trenutku to biti prvi priručnik iz koga se može lako informisati, saznati, naučiti i proveriti sve šta je arhitektura, ko je nju stvarao od praistorije do danas. Biće to nezamenljiva knjiga, naš srpski Nojfert, na ponos srpskoj arhitekturi i kulturi.

Mihajlo Mitrović

Monday, June 9, 2008

ALTERNATIVNA ARHITEKTURA U BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA

Povodom izlaska iz štampe knjige Slobodan Maldini: „Enciklopedija arhitekture – Ličnosti i dela tomovi 3. i 4.“, Biblioteka grada Beograda i ja pozivamo vas na okrugli sto:

ALTERNATIVNA ARHITEKTURA,

koji će biti održan u Biblioteci gtrada Beograda, ulica Knez Mihailova br.56, na drugom spratu u petak, 20. juna 2008. godine u 19 časova.

Na okruglom stolu uzeće učešće: Mihajlo Mitrović, Milan Lojanica, Miloš R. Perović, Brano Mitrović, Jerko Denegri, Giša Bogunović, Bojan Kovačević, Aleksandar Denić, Biljana Tomić, Snežana Ristić, Savo Popović, Gordana Kovačević, Stevan Žutić, Mustafa Musić, Nebojša Minjević, Slobodan Maldini i drugi.

Knjigu možete naručiti direktno kod autora na mejl slobodan.maldini@gmail.com.