Wednesday, June 25, 2008

Tri izdavačka poduhvata: Mihajlo Mitrović, "Politika, 20.06.2008."

Tri izdavačka poduhvata

„Enciklopedija arhitekture" Slobodana Maldinija, „Sudbina doktrina" Aleksandra Milenkovića i „Nova paradigma u arhitekturi" Čarlsa Džemsa su značajne knjige iz tri različite programsko izdavačke sfere

Tri izdavačka poduhvata
Naslovne strane knjiga

Donedavno su knjige iz oblasti arhitekture bile retkost, a kada se za vreme sankcija građenje svelo na neznatnu meru, odvažila se pisana reč i počela, više nego ranije, da se pojavljuje u umnoženim arhitektonskim knjigama i revijama. Danas se neretko i u kratkim razmacima pojave obimne i značajne knjige i aktuelni prevodi iz strane literature, tako da je uspostavljena zadovoljavajuće knjiška berza gotovo iz svih oblasti arhitekture.

Nedavno su se pojavile tri vrlo značajne knjige iz tri različite programsko-izdavačke sfere. Prva je pravo leksikografsko čudo. U našoj neuređenoj, stihijnoj, nacionalnoj leksikografiji poznatoj po započinjanju, nezavršavanju, pojavio se treći i četvrti tom, od planiranih osam, „Enciklopedije arhitekture" autora i izdavača arhitekte Slobodana Maldinija. Jedan samotnjak bez redakcijskih odbora i saradnika, bez finansijera i podrške države u roku od tri godine (posle objavljivanja prvog i drugog toma nagrađenih 2004. godine za izdavački poduhvat na Sajmu knjiga u Beogradu) sada objavljuje treći i četvrti tom velikog formata sa 1.750 leksikografskih jedinica i 35.000 fotografija! Događaj bez presedana, koji nikakve velike kuće sa bataljonima saradnika elektronskih pomagala i uhodanim bankarskim novcem neće moći da prevaziđu. Podvig na ivici realnog i zbog toga nedovoljno poštovan u našoj leksikografskoj letargiji i anemiji. Od sada će svakom obrazovanom čoveku, svakom studentu arhitekture i umetnosti, malim i velikim arhitektima u svakom trenutku to biti prvi priručnik iz koga se može lako informisati, saznati, naučiti i proveriti sve šta je arhitektura, ko je nju stvarao od praistorije do danas. Biće to nezamenljiva knjiga, naš srpski Nojfert, na ponos srpskoj arhitekturi i kulturi.

Mihajlo Mitrović

No comments: