Saturday, December 18, 2010

Ja u Beogradu, ili: drugo viđenje arhitekture bloka 39





1 comment:

maldini said...

Moji verni saradnici: Milan Mirković i Sofia Lancoš Maldini