Wednesday, March 30, 2011

Ada bridge hotel, Belgrade

2 comments:

maldini said...

Predlažem finansijsku rekonstrukcija mosta na Adi tako što će na velikom pilonu biti sagrađen hotel. Od ove investicije biće pokriveni finansijski gubici načinjeni tokom gradnje mosta

Zara said...

odlican gromobran, ali nema problema hotel je faradejev kahvez