Saturday, May 3, 2008

ENCIKLOPEDIJA ARHITEKTURE - ENCYCLOPEDIA OF ARCHITECTURE - PISANJE SE NASTAVLJA

Arhitekta Slobodan Maldini je autor i priredjivač edicije „Enciklopedija arhitekture.“ Ovaj kapitalan projekat, Maldini je započeo da radi 1998. godine, po pozivu i uz inicijalnu stručnu podršku Srpske akademije nauka, da bi 1999. uz saglasnost SANU, ceo projekat nastavio da radi sam.

Godine 2004. izdao je kao samostalni izdavač prvi i drugi tom edicije. Ova dva toma sadrže preko 30.500 terminoloških jedinica i preko 6.000 ilustracija na 1650 stranica: tom I A-N (860 str.), tom II N-Ž (790str.).

Knjige predstavljaju na sadržajan i jezgroviti način opisane i slikama izražene pojmove iz oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna, enterijera, opšte umetnosti, zgradarstva, arhitektonskih i gradjevinskih konstrukcija i ostalih srodnih oblasti.

Svi pojmovi su obradjeni u svom savremenom značenju, a istovremeno u istorijskom razvojnom smislu, a klasifikovani su po abecedi.

NA BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA 2004. OVO DELO JE DOBILO NAGRADU ZA IZDAVAČKI PODUHVAT GODINE 2004. U SRBIJI I CRNOJ GORI, A NA XXVII SALONU ARHITEKTURE U BEOGRADU 2005. KNJIGA JE DOBILA NAGRADU SALONA ZA NAJBOLJE IZDANJE NA POLJU ARHITEKTURE U PERIODU 2004. – 2005. GODINE

U prva dva toma „Enciklopedije arhitekture“, medjutim, nisu i obradjivane biografije značajnih ličnosti, već su analizirani stručni pojmovi na polju arhitekture i srodnih umetnosti. Na kraju toma II „Enciklopedije“ prezentovan je indeks sa preko 3.700 imena znamenitih ličnosti koje čine sadržaj, odnosno predmet stručne analize i obrade tomova III - VI edicije. Nigde u svetu do danas u jednom delu nije celovito obuhvaćen broj od preko 3.700 biografija ličnosti sa područja arhitekture i srodnih oblasti umetnosti, što je još jedna posebna karakteristika ove Enciklopedije.

III, IV, V i VI tom „Enciklopedije arhitekture, ličnosti i dela“ treba, dakle, da zaokruže celinu edicije i dopune je biografijama značajnih ličnosti iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, dizajna, grafičkog dizajna, enterijera, skulpture, hortikulture i srodnih disciplina na polju kulture sa oko 70.000 ilustrativnih fotografija u boji. Cela edicija predstavlja jedinstveno delo enciklopedijskog tipa, savremenog preloma, izuzetno bogato ilustrovana kako originalnim crtežima samog autora Maldinija i crno-belim fotografijama u prva dva toma, tako i fotografijama u boji u tomovima III-VI.

Aprila 2008. god. objavljeni su tom III i IV edicije „Enciklopedija arhitekture, ličnosti i dela“. Izdavanje ove knjige su finansijski pomogli Skupština grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, te preduzeća Alumil srb. iz Preljine i N-System-G, iz Beograda.

U tomovima III i IV na 808 strana su obradjene biografije preko 1750 ličnosti iz sveta arhitekture i srodnih umetničkih oblasti. Obzirom da je predmet analize i obrade arhitektura - umetnost čija je najznačajnija karakteristika vizuelnost, knjige sadrže izuzetno bogat fotografski ilustracioni materijal od preko 35.700 ilustracija u boji, što ne postoji ni u jednom izdanju ovoga tipa u svetu. Tom III (408 str.) obuhvata biografije od slova A do Fo, a tom IV (400 str.) obuhvata biografije od slova Fo do L.

U tomovima V i VI , koje obradjuju biografije ličnosti od slova L do slova Ž, predvidjeno je objavljivanje novih 35.000 ilustracija u boji.

“Enciklopedija arhitekture, ličnosti i dela”, tom V predstavlja logičan nastavak tomova III i IV edicije “Enciklopedija arhitekture”. U tomu V sadržane su biografije velikana čija prezimena počinju slovom L do slova S. Na 400 stranica velikog formata (24,5/29,5cm) predvidjeno je objavljivanje biografija oko 900 znamenitih ličnosti, uključujući i objavljivanje preko 18.000 ilustracija realizovanih arhitektonskih objekata i predmeta umetničkog oblikovanja, u boji, u kvalitetnoj štampi, na kvalitetnoj kunstdruk hartiji.

Predstavljene su biografije ličnosti kroz celokupnu istoriju umetnosti, od nastanka same arhitekture pa do danas, podrazumevajući najznačajnija imena svih istorijskih umetničkih perioda, kao na primer: starog Egipta, antičke Grčke i Rima, renesanse, baroka, klasicizma, moderne arhitekture, postmoderne arhitekture, pa sve do predstavnika savremenih tendencija u arhitekturi, uključujući svetski već afirmisane umetnike najmladje generacije.

Kriterijumi za unošenje ličnosti u enciklopediju su kolokvijalni, medjunarodno prihvaćeni i priznati: predstavljene su one ličnosti koje imaju svoje potvrdjeno mesto u svetskoj istoriji umetnosti i kulture, bez obzira na zemlju iz koje potiču ili drugi geografski ili istorijski činilac. Namera je da se uskladjenim tekstom i slikama, na objektivan i sistematizovan način, obrade najznačajniji nosioci svetske kulture na polju arhitekture i srodnih umetnosti, zajedno sa njihovim najznačajnijim delima. Takodje, obim predstavljanja pojedinih ličnosti je uskladjen sa njihovim značajem i mestom u istoriji kulture i umetnosti koje je opšteprihvaćeno i potvrdjeno u svetskoj istoriji kulture.

Biografije ličnosti su obradjivane u okvirima nekoliko nivoa: neke su date samo sa osnovnim podacima, druge detaljnije, treće, pak, vrlo detaljno, a sve u odnosu na značaj konkretne ličnosti i njeno mesto i učešće u istoriji arhitekture, odnosno, umetnosti i kulture uopšte. Prezentacija svake pojedinačne ličnosti obuhvata: radnu biografiju, koja je data u odnosu na istorijski milje, uticaj ličnosti na razvoj arhitekture i kulture uopšte, te ilustracije njenih najznačajnijih projekata i realizovanih dela.

Predvidjeno je da edicija „Enciklopedija arhitekture“ narednih nekoliko godina bude zaokružena sa još dva toma. U Tomu VII predvidjeno je objavljivanje biografija i fotografija izvedenih dela arhitekata i drugih stvaralaca najmladje svetske generacije koji svoju afirmaciju stiču u periodu od početka XXI veka do najskorijih dana. U tomu VIII, pod radnim naslovom „Istorija srpske arhitekture, ličnosti i dela“, predvidjeno je objavljivanje biografija značajnih stvaralaca koji su delali na našem tlu ili su srpskog porekla. Posebno je predvidjeno izdavanje Registra fotografija, pojmova i bibliografije, koja obuhvata celokupno područje koje pokriva edicija Enciklopedija arhitekture, a na koji način će celokupna edicija biti terminološki i bibliografski povezana. Takodje, predvidjeno je i objavljivanje nekoliko DVD-a u kojima će biti predstavljene sve ilustracije koje se nalaze u ediciji, sa pripadajućim nazivima, jer je tehnički bilo nemoguće sve nazive smestiti u prostor stranica knjige.

Zajedno sa prethodno objavljenim tomovima I, II, III i IV, biće to najcelovitije i najdetaljnije delo ove vrste uopšte uradjeno i izdato do danas u svetu.

Knjige su prevashodno namenjene sledećim ciljnim grupama: arhitektima, urbanistima, enterijeristima, dizajnerima, prostornim planerima, istoričarima umetnosti, tehničkim licima iz oblasti arhitekture i gradjevinarstva, javnim gradskim institucijama i zavodima, te obrazovnim ustanovama srednjeg i visokog školstva iz predmetnih oblasti, kao i opšte obrazovanim pojedincima ljubiteljima i poštovaocima umetnosti i, posebno, arhitekture. Knjiga je namenjena svim generacijama čitalaca. Posebno, namenjena je studentima: arhitekture, primenjenih umetnosti i dizajna, likovnih umetnosti, gradjevine, istorije umetnosti i dr.

Slična stručna publikacija, ovakvog obima i sadržaja, a posebno na našem govornom području, nije napravljena do danas, tako da je ovo jedinstven izdavački poduhvat, čiji će se efekti superponirati tokom dugog vremenskog perioda.

Prilikom rada na Enciklopediji, autor se u svojim istraživanjima, odabiru gradje i analizama prvenstveno oslanjao na bogato iskustvo i tradiciju sličnih izdanja na anglo-saksonskom, nemačkom i francuskom govornom području, uz korišćenje svih postojećih raspoloživih stručnih izvora kod nas.

„Enciklopedija arhitekture“, tomovi I-VII, predstavljaće do sada najcelovitije delo iz ove stručne, umetničke i kulturne oblasti koje je napisano na srpskom jeziku.

Publikacija predstavlja plod prikupljanja gradje, istraživanja i njene obrade tokom do sada desetogodišnjeg rada autora.

No comments: